Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ Bắc Ninh

Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ Bắc Ninh

Cơ sở đồ gỗ Đồng Kỵ Phú Gia thuộc Hiệp hội đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đồng kỵ thương hiệu đồ gỗ nổi tiếng trong nước và quốc tế, đồ gỗ tự nhiên cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.